AIS modtageren er venligt stillet til rådighed af  Masnedø Marinecenter A/S